D I G I T A L   I N T E L L I G E N C E   C O . , L T D .
TEL: 08 6537 7579, 0 2934 8020   FAX: 0 2934 8020   http://www.dithai.com   EMAIL: info@dithai.com


Home | บริษัทฯ | ตัวอย่างกระดาษ | ตัวอย่างนามบัตร | ราคา | แผนที่บริษัทฯ


REMARK:   1.   ฟรีค่า Artwork สำหรับ Order ตั้งแต่ 6 กล่องขึ้นไป
2. ฟรีค่าขนส่ง สำหรับ Order ตั้งแต่ 6 กล่องขึ้นไป
- ต่ำกว่า 6 กล่อง บริษัทฯ คิดค่าขนส่งต่างหาก
- ต่างจังหวัด หรือนอกพื้นที่บริการ บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์
3. ส่งของภายใน 3 วัน หลัง ยืนยัน Artwork
4. กรณีส่งทางไปรษณีย์ ชำระเงินก่อนส่งสินค้า
- ธนาคาร กสิกรไทย/สยามสแควร์ บัญชี 026-2-59762-8 นายธิราช แสงวิชัยภัทร
- ธนาคาร กรุงเทพ/สยามสแควร์ บัญชี 152-0-99826-9 นายธิราช แสงวิชัยภัทร